Stavros Christodoulou
Hotel Național
-roman-
Traducere din limba neogreacă: Christina CHRISTODOULOU-TODEA
Cuvânt-înainte: Chrysa FANTI
Cu un cuvânt al autorului la ediția românească
2022, 246 p., € 6.5
ISBN 978-606-8916-27-9
Stelios Mafredas
Pasager pe feribot. Poeme
Selecție, tabel cronologic și traducere: Elena LAZĂR
Cuvântul poeutlui la ediția românească
Studiu introductiv: Theodosis PYLARINOS
Ediție bilingvă, 2022, 264 p., € 6.5
ISBN 978-606-8916-28-6
Ana Blandiana, Ion Pop, Spyros Kokkinakis, Antonis Fostieris
Tetralog poetic greco-român
Cuvânt de salut: Sofia GRAMMATA, ambasadorul Greciei în România
Cuvânt-înainte: acad. Eugen SIMION
Traducere: Edith-Adriana UNCU (din română în greacă), Elena LAZĂR (din greacă în română)
Revizia traducerii grecești: Michalis PAPPAS
Ediție bilingvă, 2022, 192 pag., € 9.5
ISBN 978-606-8916-24-8
Constantin Caracaș
Topografia Țării Românești
Ediția a doua
Îngrijire ediție, studiu introductiv și note suplimentare: Georgeta FILITTI
Cuvânt-înainte: Danae STAMBOULI
Ediție bilingvă, română-greacă, 2021, 448 pag.+24 planșe color cuprinzând 80 de ilustrații și două hărți, € 13  
ISBN 978-606-8916-25-5
Mihaela Bachmann
Ana, Mona, fluturi și stele
Ilustrația: Maria Carpathia
2021, 64 pag., integral color,  € 5
ISBN 978-606-8916-26-2
SPYROS KOKKINAKIS
Într-o epocă de contestări. Poeme
Traducere: Elena LAZĂR
Cuvânt-înainte: Takis MAVROTAS
Studiu introductiv: Thanasis Th. NIARHOS
Cuvântul poetului la ediția românească
Ediție bilingvă. 2021, 256 p., € 9.5
ISBN 978-606-8916-21-7
ADA SOFINETI
In the Heart of a Window. Poems
Traducere în română: Ada SOFINEI, Dan VERONA, Florina VERONA
Traducere în greacă: Evghenia TSELENTI
Cuvânt de întâmpinare: Dan VERONA
Ediție trilingvă (engleză, greacă, română). 2021, 288 p., € 9.5
ISBN 978-606-8916-23-1
Puncte de convergență între gândirea politică bizantină și cea a Evului Mediu Occidental: Eustathios al Thessalonicului despre zorii vieții sociale și ai dezvoltării civilizației
Traducere: Edith-Adriana UNCU
Cu un cuvânt-înainte al autorului la ediția românească
Ediție bilingvă. 2021, 120 p., € 4.5
ISBN 978-606-8916-22-4
VASSILIS PAPADOPOULOS
Limba ca vehicul de civilizație. Iradierea limbii grecești
Cu un cuvânt-înainte al autorului.
Traducere: Elena LAZĂR
Ediție bilingvă. Editura OMONIA-UER PRESS, 2020, 104 p.
ISBN 978-606-8916-15-6; ISBN 978-606-9013-06-9
SOFIA NIKOLAIDOU
Astă-seară nu avem prieteni
Cu un cuvânt-înainte al autoarei
Traducere: Elena LAZĂR
Postfață: Theodoros Papanghelis
2020, 240 p.
ISBN 978-606-8916-16-3
THEODOSIS PYLARINOS
Antonis Mystakidis Mesevrinos. Monografie
Traducere: Elena LAZĂR
Ediție bilingvă. 2020, 328 p.+24 p. ilustrații color
ISBN 978-606-8916-17-0
ISBN 978-606-8916-10-1

Detalii
Pr.Dr. PAUL MIHAIL
Jurnalul călătoriei de studii în Grecia, la Muntele Athos și la Constantinopol (1931)
Îngrijire de ediție: Mihai ȚIPĂU
Traducere în limba greacă: Mihai ȚIPĂU, Ștefan PETRESCU
Cuvânt introductiv: Elena LAZĂR
Ediție bilingvă. 2020, 400 p.+ 4 p. ilustrații color
ISBN 978-606-8916-18-7

Detalii
ANTONIS FOSTIERIS
Nemurirea fiecărei zile. Poeme
Selecție, tabel cornologic și traducere: Elena LAZĂR
Studiu introductiv: Theodosis PYLARINOS
Cuvântul poetului la ediția românească.
Ediție bilingvă. 2020, 240 p.
ISBN 978-606-8916-19-4
EMILIOS SOLOMOU
Jurnalul unei infidelități
Traducere din limba neogreacă: Christina CHRISTODOULOU-TODEA
Cuvânt-înainte: Yorgos MOLESKIS
Cu un cuvânt al autorului la ediția românească
2020, 256 p.
ISBN 978-606-8916-20-0
TUDOR DINU
Influența greacă asupra limbii române
Ediție trilingvă (română, greacă, engleză). 2019, 104 p.
Traducere în limba greacă: Tudor DINU
Traducere în limba engleză: James Christian BROWN
ISBN 978-606-8916-10-1
VASSILIS PAPADOPOULOS
Yorgos Seferis între diplomație și poezie
Ediție bilingvă. 2019, 128 p., EUR. 4.5
Cu un cuvânt-înainte al autorului
Traducere: Tudor DINU, Georgiana MOSCU
Îngrijire ediție: Tudor DINU
ISBN 978-606-8916-09-5
ALEXANDRU ELIAN
Doi umaniști greci în Italia: Mihail Sofianos și TeodorRentios
2019, 216 p., EUR.7.5
Ediție îngrijită de pr. Vasile V. MUNTEAN
Evocare de acad. Emilian POPESCU
ISBN 978-606-8916-11-8

Detalii
PERIKLIS MIHAILIDIS
Topografie elementară sau Geografia politică a insulei Cipru
Ediție bilingvă. 2019, 150 p.
Traducere: Christina CHRISTODOULOU-TODEA
Cuvânt-înainte: Andreas Kl. SOFOKLEOUS
Epilog: Charalambos CHRISTODOULOU
ISBN 978-606-8916-14-9 
KOSTAS G. KARYOTAKIS, Poeme și Proze
Ediție bilingvă.
2018, 288 p., EUR. 5.6
Cuvânt-înainte: Grete TARTLER
Introducere și tabel cronologic: Thalia IERONYMAKI
Traducere: Elena LAZĂR și Grete TARTLER
ISBN 978-606-8916-05-7
Detalii
GRETE TARTLER Cuvinte salvate
(Poeme 2004-2018)
2018, 96 p., EUR.4.5
ISBN 978-606-8916-06-4
VASSILIS PAPADOPOULOS
Olya. Două ierni și o primăvară
2018, 256 p., EUR.5.6
Cuvânt-înainte al autorului
Traducere: Elena LAZĂR ISBN 978606-8916-07-1
Detalii
CONSTANTIN CARACAȘ Topografia Țării Românești
Ediție bilingvă. 2018, 448 p.+24 p. ilustrații color, EUR.8.7
Ediție, studiu introductiv și note suplimentare: Georgeta FILITTI
Cuvânt-înainte: Danae STAMBOULI
ISBN 978-606-8916-08-8
Detalii
CONSTANTINE P. CAVAFY The Poetic Alphabet
Ediție engleză
Selection and introductory study by Liviu FRANGA
Epilogue by Jacques BOUCHARD
Edition in 12 languages under the care of Elena LAZĂR and Liviu FRANGA
Foreword by H.E. Andreas ZAIMIS and Professor Emmanouel YANNAKOUDAKIS
Sponsor’s greeting: Ekaterini SOFIANOU
Volume illustrated with works by painter Gheorghe I. ANGHEL
2017, 504 p., EUR. 30.5
ISBN 978-606-8916-00-2
E. MOUTSOPOULOS, Conștiința intenționată
2017, 214 p., EUR. 6.5
ISBN 978-606-8916-03-3
Traducere din limba franceză, notă asupra traducerii, note şi postfață despre The intentionality of the consciousness: from phenomenology to neurosciences and back. The attitude of Evanghelos Moutsopoulos towards the phenomenology of the consciousness / Intenţionalitatea conștiinței: de la fenomenologie la neuroștiințe și înapoi. Atitudinea lui Evanghelos Moutsopoulos față de fenomenologia  conştiinţei de Ana BAZAC
Detalii
STELLA PRIOVOLOU, Rădăcinile greco-romane ale Europei la gânditorii europeni
2017, 108 p., Eur.4.8
ISBN 978-606-8916-01-9
Cuvântul autoarei la ediția românească
Traducere de Elena LAZĂR
VIVIAN AVRAAMIDOU-PLOUMBI, Famagusta. Urme pierdute în nisip
2017, 304 p., Eur.7.8
ISBN 978-606-8916-02-6
Cuvântul autoarei la ediția românească
Traducere din limba neogreacă de Christina CHRISTODOULOU-TODEA
TITOS PATRIKIOS, Pretutindeni te găsește poezia. Poeme
Ediție bilingvă. 2017, 104 p., Eur. 4.8
ISBN 978-606-8916-04-0
Studiu introductiv: Eleni ANTONIADOU
Selecție, prefață și traducere: Andreas RADOS
Rigas Velestinlis şi Ţările Române
Ediție bilingvă. 2016, 208 p., EUR. 22
ISBN 978-973-8319-97-4
Cuvânt-înainte: Athanasios E. KARATHANASIS
Salutul sponsorului Nikolaos STAMBOULIS
Traducere în greacă: Alexandra LOUIZOU, Tudor DINU
Detalii
ELENA LAZĂR, Romanian-Cypriot Relations. An Illustrated History
Ediție în engleză. 2016, 248 p.+300 ilustrații color, EUR. 15.8
ISBN 978-973-8319-98-1
Cuvânt-înainte de Mamas KOUTSOYIANNIS
Traducere în engleză: Caterina RADU
Detalii
DESPINA-IRINI TSOURKA-PAPASTATHI, Compania Comercială greacă din Sibiu, Transilvania 1636-1848. Organizare şi drept
2016, 220 p., EUR.7.5
ISBN 978-973-8319-59-2
Traducere de Olga CICANCI
NICOLAE MAVROCORDAT, Răgazurile lui Filotheos
Ediţie bilingvă, 2015, 264 pag.+8 pag. ilustraţii color, ΕUR. 10.5
ISBN 978-973-8319-96-7
Text, introducere, note şi indice: Jacques BOUCHARD
Cuvânt-înainte: G. Th. DIMARAS
Traducere din greacă şi franceză, note suplimentare şi bibliografie: Claudiu SFIRSCHI-LĂUDAT
Detalii
IOTA PARTHENIOU, Poeme
Ediţie bilingvă, 2015, 184 p., EUR 4.5
ISBN 978-973-8319-95-0
Cuvânt-înainte: Apostolos G. PAPAIOANNOU
Traducere: Valeriu MARDARE
Postfaţă: Andreas RADOS
Cu un cuvânt al autoarei
ANNA TABAKI, Despre Iluminismul neoelen. Curente de idei şi canale de comunicare cu gândirea occidentală
Traducere din limba neogreacă: Elena LAZĂR .Cuvânt-înainte: Pashalis M. KITROMILIDES
Cu un cuvânt al autoarei la ediţia românească
2015, 216 p. EUR 6.5
ISBN 978-973-8319-91-2
Detalii
LEANDROS VRANOUSIS, Rigas Velestinlis. Ediţie bilingvă
Ediţie: Dr. Dimitrios KARAMBEROPOULOS
Traducere de Elena LAZĂR
2015, 64 p.+16 p. ilustraţii color
ISBN 978-973-8319-92-9
Oi Roumanoi ghia ton Zappa (=Românii despre Zappas). Ediţie în limba greacă
Cuvânt-înainte: Georgios I. DOLIANITIS. Traducere de Alexandra LOUIZOU şi Ştefan PETRESCU
2015, 128 p.+ 16 p. ilustraţii color
ISBN 978-973-8319-93-6
Detalii
KOSTAS ASIMAKOPOULOS, Frunze risipite ale vieţii mele. Memorii
Ediţie îngrijită de Elena LAZĂR. Traducere de Diana CĂRBUREAN, Elena LAZĂR, Cornelia MITEA
2015, 198 p., Eur.4.5
ISBN 978-973-8319-94-3
NESTOR CAMARIANO, Athanasios Hristopoulos. Viaţa, opera literară şi influenţa sa asupra unor literaţi români
2014, 274 p., Eur.8.6
ISBN 978-973-8319-76-9
Detalii
GEORGETA FILITTI , Bucureştiul grecesc .Ediţie bilingvă
Cuvânt-înainte: Acad. Răzvan THEODORESCU, Acad. Evanghelos MOUTSOPOULOS.
Ediţia a doua. Traducere: Tudor Dinu. 2014, 208 p., Eur.22.
ISBN 978-973-8319-89-9
ELENI LADIA, Legătură fragmentară
Traducere din neogreacă de Claudiu SFIRSCHI-LĂUDAT.
Cu un cuvânt-înainte al autoarei
2014, 212 p., Eur.5.2
ISBN 978-973-8319-90-5
Un cărturar cipriot la Bucureşti.
EPAMINONDAS FRANGOUDIS (1829-1897), Discursuri. Ediţie bilingvă
Studiu introductiv: Theodosis PYLARINOS. Îngrijire de ediţie şi cronologie: Elena LAZĂR. Traducere: Mihai ŢIPĂU
2014, 304 p.+ 16 p. ilustraţii color, Eur 7.5
ISBN 978-973-8319-88-2
Detalii

Cookies

Stimate vizitator, acest site web utilizează cookie-uri cu scopul de a furniza servicii web și funcționalități care nu ar putea fi furnizate fără utilizarea cookie-urilor. Vizitând și utilizând acest site web, vă dați consimțământul pentru descărcarea cookie-urilor în browser.

Multumiri

Date fiind dificultăţile existente pe piaţa de carte din România, ambiţiosul program al OMONIEI n-ar fi putut fi realizat fără.. [citeste mai departe]

Contact

Editura Omonia
POB 16
Oficiul Poștal 37 (ghișeul 2)
BUCUREȘTI

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +4-0730.60.37.93
Fax: +4-021.313.99.34

Director General: Elena LAZĂR
Art Director: Corneliu COTERBIC
Comandaţi cărţi prin e-mail direct la Editura OMONIA

Terapia Bowen